Pravidla soutěže Instagram

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o 2 prodloužené víkendy do New Yorku pro 2“

 

I.

Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „pořadatel„).

 

II.

Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu od 2. července 2018 do 24. srpna 2018, s tím, že soutěžící na Instagramu nejpozději do 24. srpna 2018 23:59:59 hodin musí splnit pravidla této soutěže (dále jen ,,doba konání soutěže„).

 

 

III.

Soutěž

 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, mladší osoba pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, která splnila všechna stanovená pravidla (dále jen „soutěžící“).
 2. Soutěžní zadání – Na instagramových účtech influencerů Bé Há Nguyenové, Jitky Nováčkové, Anny Šulc a Adama Macha budou zveřejněny fotky influencerů se zmrzlinami Manhattan. Soutěžící mají za cíl nahrát na svůj instagramový účet co nejpodobnější fotku inspirovanou svým oblíbeným influencerem se zmrzlinou Manhattan a označit ji hashtagem #chcinaManhattan, odkazem na @manhattan_cz a odkazem na profil svého oblíbeného influencera (pozn. uvedením @beha_nguyen, @jitkanovackova, @ anasulc nebo @adammachyt).
 3. Influenceři Bé Há Nguyenová a Jitka Nováčková soutěží s Annou Šulc a Adamem Machem o vyšší počet nahraných fotek od svých příznivců, kteří splňují shora uvedené soutěžní zadání, pod svými profily (2vs2). Ta z dvojic, která získá dohromady více fotek je vítězná, a jejich příznivci (soutěžící) mohou vyhrát prodloužený víkend do New Yourku pro dvě osoby.
 4. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 

IV.

Výhra

 1. Do soutěže je vložen 2 x prodloužený víkend do New Yourku pro dvě osoby, včetně dopravy, ubytování a karty na hromadnou dopravu v New Yourku (dále jen „výhra).
 2. Z veškerých soutěžících pod vítěznými hastagy, kteří splní pravidla soutěže, budou vybrání dne 25. srpna 2018 odbornou komisí dva výherci, kteří dle odborné komise budou mít nejvíce podobnou a nápaditou fotku našim vítězným Influencerům. Odborná komise je tvořená Influencery – Bé Há Nguyenovou, Jitkou Nováčkovou, Annou Šulc, Adamem Machem a zástupcem pořadatele, o vyhodnocení bude vyhotoven protokol.
 3. Výherci budou pořadatelem kontaktováni ohledně termínu na uskutečnění výhry prostřednictvím kontaktního emailu, který uvedou v registračním formuláři. Prodloužené víkendy budou probíhat v říjnu 2018 dle dohody s výhercem.
 4. Pořadatel soutěže nikterak neodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či nezískání nebo nepožádání víza do Spojených států Amerických pro výherce a druhou osobu. Veškeré náklady za získání víza nese výherce.
 5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 6. Pokud výherce nebude reagovat na výherní email od pořadatele do sedmi (7) dnů od vyhlášení, výhra propadá ve prospěch pořadatele bez náhrady.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat výhru v penězích.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu či soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových zmrzlinymanhattan.cz.
 3. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takovýto soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo způsobem, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 4. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách zmrzlinymanhattan.cz.

 

 

V Praze dne 1. července 2018